Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Türk-Alman Kadınlar Kulübü'nün Yeniyıl Resepsiyonu, 04.02.2014

Türk-Alman Kadınlar Kulübü’nün Yeniyıl Resepsiyonu
4 Şubat 2014

Değerli Suzan Hanım,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly,
Türk-Alman Kadınlar Kulübü’nün değerli üyeleri,
Değerli Konuklar,

Öncelikle bu güzel resepsiyona daveti için Suzan Hanıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Nicelik olarak baktığımızda dünya nüfusunun ve böylece toplumların yüzde ellisini kadınlar oluşturmaktadır. Nitelik olarak baktığınızda ise kadının rolü çok daha büyük önem kazanmaktadır. Kadınına değer vermeyen, onu ikinci sınıf vatandaş olarak gören toplumların ekonomik ve sosyal bakımdan gelişemediklerini görüyoruz.

Ancak gelişmiş ülkelerde dahi, Almanya’da örneğin, birçok meslek dalında halen “kadın oranı” tartışma konusudur. Kadının toplumsal, siyasi ve meslek hayatına katılımı çağımızda bütün ülkelerin ortak gereksinimidir.

Almanya’daki Türk kadınlarına buradaki toplumumuzun entegrasyonu açısından önemli görevler düşmektedir. İşte tam da bu noktada Türk-Alman Kadınlar Kulübü, akademisyen, pedagog, sanatçı ve iş hayatında kadını başarıyla temsil eden Türk ve Alman üyeleriyle 20 yılı aşkın bir süredir kültürel toplumsal ve eğitim alanlarında önemli işlere imza atmaktadırlar. Başta Başkan Suzan Menzel Hanımefendi olmak üzere derneğin tüm üyelerine gösterdikleri çabalar için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ne yazık ki kamuoyunda zaman zaman Türk ve Müslüman kadınlarla ilgili çoğunlukla gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Türk kadını Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün yaptığı köklü reformlarla toplumun her alanında önemli sorumluluklar üstlenmiş ve ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.

Türkiye’de nitelikli mesleklerde görevli kadınların sayıları oldukça yüksektir. Üniversitelerde öğretim görevlilerinin %47’sini kadınlar oluştururken, mimarların %40’ı, eğitimcilerin %53’ü, hekimlerin ve hukukçuların ise %35’i kadındır. Büyük holdinglerin yönetimlerinin %14’ünde söz sahibi kadınlardır. Üniversitelerdeki kız öğrencilerin sayısı ise %50’nin üzerindedir.

Kadınlara 1930 yılında yerel ve 1934 yılında genel seçme ve seçilme hakkının verildiği, 90’lı yıllarda ilk kadın başbakanın görev yaptığı ülkemizde siyasetteki kadınlarımızın oranı %18 ile henüz istenilen düzeyde olmamakla birlikte, hayatın her alanında olduğu gibi politikayla ilgilenen kadınlarımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü’nün özellikle Türk gençlerinin uyum sürecinde karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasına yönelik faaliyetler yapmasını menuniyetle karşılayacağız. Bu konuda Başkonsolosluk olarak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.

Dünyamızın kadınların ellerinde çok daha güzelleşeceği inancıyla, kadınların hayatın her alanında başarıyla temsil edildiği bir gelecek diliyorum.

Teşekkür ederim.