Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

DİTİB Bayreuth, Kulmbach ve Hof derneklerinin Kutlu Doğum etkinliği, 06.05.2012


Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Merk-Erbe,
Sayın DİTİB dernek Başkanları,
Değerli Vatandaşlarım,

Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumunu yad etmek üzere DİTİB Bayreuth, Kulmbach ve Hof dernekleri tarafından düzenlenen bu güzel toplantıda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Kutlu Doğum etkinliklerinin teması olarak kardeşlik teması belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu tema hakkında hazırlanan güzel film ve DİB temsilcisi Sayın Sabri Akpolat’ın konuya ilişkin kıymetli sunumu ile verdiği mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Kardeşlik teması, Almanya’daki toplumumuz için çok önem taşıyan birlik içinde olmanın da ön şartı olması hasebiyle özenle ve ciddiyetle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Zira birliğimiz Almanya’daki toplumumuzun ilerlemesi için birinci şarttır. Dayanışma içinde olmayan toplumlar yeterince ilerleyemezler.
Dinimiz, dilimiz, kültürümüz ve tarihimizin güçlü derinliği dayanışma göstermemiz için bizlere kuvvetli bir kaynak sunmaktadır. Yapmamız gereken bu değerlerimizden güç alarak, bu değerlerimizin birleştirici etkisini koruyarak, bizi biz yapan bu değerler etrafında birleşmek ve toplumumuz içinde bölünmelere, ayrışmalara fırsat vermemektir.
Birliğimizi muhafaza ederek tek vücut halinde ortak çalışmalar yaptığımız takdirde din dersleri verilmesinde muhatap kabul edilme, cemaat olarak resmi tanınma gibi henüz çözüme kavuşmamış meseleleri çözme imkanına kavuşabiliriz.
Bu durum, çifte vatandaşlık, yabancı düşmanlığı, eğitimde fırsat eşitliği gibi toplumumuzun gündemindeki diğer sorunların çözümü için de geçerlidir. Birliğimiz, toplumumuzun potansiyelini sorunların çözümü yolunda kullanabilmemiz için öncelikli şarttır.
Türk toplumu Almanya’daki 50 yıllık mevcudiyeti boyunca daima kanunlara saygılı, barışçı, vakur, çalışkan bir duruş sergilemiştir. Birlik içinde olarak toplumuzun ilerlemesine katkı yapma kararlılığıyla hareket ederek daha parlak bir geleceğe yürümemiz mümkündür.
Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum haftasının toplumumuz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.