Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mavi Kart Hakkinda Duyuru , 10.10.2013

 MAVİ KART HAKKINDA DUYURU

Yeni tip Mavi Kartların tanzim edilmesine başlanmıştır.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 7. fıkrasındaki "Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir" hükmü gereğince, yeni tip Mavi Kartlar kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

Eski tip Mavi Kartların ibraz edilerek yapılacağı başvurularda ise başvuru sahibinin pasaportunu veya uyrukluğunda bulunduğu ülkenin kimliğini de ibraz etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, pembe kart veya eski tip Mavi Kart hamili vatandaşlarımızın da bu kartlarını yeni tip Mavi Kartlarla değiştirmeleri faydalı olacaktır.

Yeni uygulamayla, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin Türk vatandaşı olmayan üç altsoylarına (çocukları, torunları ve torunun çocuğu ) Mavi Kart alma imkânı tanınmıştır. Ayrıca, sözkonusu şahısların Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni hallerinde meydana gelen nüfus olaylarının (evlenme, boşanma, ad-soyad değişikliği gibi) Mavi Kartlılar kütüğüne işlenmesi mümkün kılınmıştır. Böylece, yeni tip Mavi Kartların güncel ad-soyad ve medeni hali belirtir şekilde düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir.

Bu sebeple, Mavi Kart almak üzere Başkonsolosluklarımıza başvuracak olan şahısların öncelikle, Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri ve doğum olaylarını Başkonsolosluklarımız kanalıyla Mavi Kartlılar kütüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir.

KENDİLERİ VE ALTSOYLARI İÇİN MAVİ KART BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARIN,  AŞAĞIDAKİ İLGİLİ SERVİSLERİMİZDEN  DETAYLI BİLGİ ALMALARI YARARLI OLACAKTIR.

Mavi Kart Düzenlenmesi için:  Vatandaşlık Servisi (0911/9467617)

Evlenme ve boşanma olayının bildirilmesi için:  Evlendirme Servisi (0911/9467628)

Doğum olayının bildirilmesi için: Nüfus/Doğum  Servisi  (0911/9467616)

Ölüm olayının bildirilmesi için: Tereke Servisi (0911/9467614-16)

 TEMAS BİLGİLERİMİZ:

Posta adresi:

Regensburger Str. 69
90478 Nürnberg/ Deutschland

 E-posta:

konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr

 Çalışma günleri:

Pazartesi – Cuma

Başvuru Kabul Saatleri: 08:30 ile 12:00 arası.

Telefon ile bilgi alma: 13.30 ile16.30 saatleri arası.