Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gelen E-pasaport Listesi , 22.09.2017

18.09.2017 ve daha evvelki tarihlerde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen pasaportların tümü,  tarafınıza teslim edilmek üzere Başkonsolosluğumuza intikal etmiştir.   

Yeni pasaportların teslim alınması aşamasında "eski pasaportların da getirilmesi" zorunludur. Başkasına ait pasaportu teslim almak isteyenler ise eski pasaport ve "müracaat anında pasaport sahibi adına düzenlenmiş resmi vekâleti" kendi kimlikleri ile birlikte getirmelidirler.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.