Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik , 12.10.2012

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı
(
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120922.htm) “Bazı Mallarda Uygulanan
Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçla...
rı Oranlarının Belirlenmesi Hakkında
Karar” uyarınca, 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na ekli (II) sayılı listedeki
“87.03” G.T.I.P numaralı mallardan “Digerleri/motor silindir hacmi 1600 cm3’ü
geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmistir. 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında otomobil ithal etme imkanı bulunan
ve bu haktan istifade etmeyi düsünen yurtdısında yasayan vatandaslarımız açısından yeni
vergi oranlarının bilinmesinin yararlı olacagı degerlendirilmektedir.