Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Alman Makamlarinca İkamet İzni İçin Alinan Ücret , 11.06.2012

Aachen İdare Mahkemesi 14.03.2012 tarihinde Türk vatandaşlarından elektronik ikamet izni için alınacak ücretin 30,68 Euro'yu geçmemesi gerektiğini karara bağlamıştır. (Halihazırda 135 Euro alınıyor.)

Bu durumda fazla ödenen miktar ile faiz masraflarının geri istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Yalnız, ücret uygulaması yazılı (Schriftlicher Kostenbescheid) gerçekleşmiş ise itiraz süresinin  bir ay, sözlü ücret uygulamalarında ise  12 ay olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir.


Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.