Türkiye Cumhuriyeti

Nürnberg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Van Depremi , 10.11.2011

Van Depremi - Çadır ve Prefabrik Konut İhtiyacı

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelmiş olan deprem sonrasında, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) eşgüdümünde seferber olmuş ve afet bölgesine süratli bir şekilde müdahalede bulunulmuştur.

 

Afet bölgesine sevk edilmiş bulunan çadır / battaniye / yiyecek gibi yardım malzemeleri esas itibariyle evsiz kalmış olan vatandaşlarımız için yeterli sayıda olmakla birlikte, artçı sarsıntılardan endişelenen çok sayıda vatandaşımız, hasar görmemiş olmasına rağmen evlerine dönmemiştir. Bu durum da, bölgede bilhassa kışlık çadır ve prefabrike konut ihtiyacına yol açmıştır. 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve yine kayıplara yol açan şiddetli sarsıntı sonrasında, kışlık çadır ve prefabrike konut ihtiyacının süreceği ortaya çıkmıştır.   

 

Bu itibarla, depremzedelere yönelik olarak kışlık çadır / prefabrike konut / barınma konteyneri ile sınırlı yardımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak yardımlar, havayolu ile sevkedilmesi halinde Erzurum Havaalanında, karayolu ile gönderilmesi halinde ise Van’da tesis edilmiş bulunan Yardım Kabul Merkezleri’nde teslim alınacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.