Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru, 27.11.2015

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru1) 13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.- Bahse konu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartılmıştır.* Söz konusu izinden faydalanılması için gerekli olan ve aşağıda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır:- Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı araç getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır.- 24 aylık süreden faydalanabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.- Geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen taşıt, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya aile bireyleri dışındaki kişilerce kullanılamaz. Söz konusu araçların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanımının tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.2) Öte yandan, 14/01/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak değiştirilmiş, uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için Tebliğe geçici madde eklenmiştir. Bu ek maddeye göre;- İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyen araçların süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.- Sürelerin tamamı kullanılmadan yurt dışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.- Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurt dışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/gecici-ithalat internet sayfası veya 0090 312 444 84 82 numaralı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çağrı Merkezi'nden daha ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

İlgili Dosyalar

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru.docx

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2020 24.12.2020 Noel Arifesi
25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - 1. Noel Günü
31.12.2020 31.12.2020 Yılbaşı
1.1.2021 1.1.2021 Yeni Yıl
6.1.2021 6.1.2021 Dini Tatil - Üç Kutsal Kral
16.2.2021 16.2.2021 Karnaval
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil - İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 1.11.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
24.12.2021 24.12.2021 Noel Arifesi
31.12.2021 31.12.2021 Yılbaşı