Ekonomi Müşavirliği Sekreter Alımı Duyurusu

Berlin Büyükelçiliği 18.12.2015

Sekreter Alımı Duyurusu


Berlin Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği ofisinde istihdam edilmek üzere sınavla SEKRETER alınacaktır. Sekreterin görevleri temel olarak, telefon, fax, bilgisayar, e-mail ve diğer araçlarla Müşavirliğin dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, talimata uygun olarak Almanca-Türkçe yazılar hazırlamak, dokümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve Müşavirliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, firmalardan gelen talepler doğrultusunda görev alanımıza giren konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde, yazışmalarda ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ekonomi Müşavirine yardım etmek, ayrıca Ekonomi Müşaviri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup sınav sözlü olarak gerçekleştirecektir.

A- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Sekreter olarak Müşavirliğimizde istihdam edilmek isteyen adayların dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 21/12/2015 - 08/01/2016 tarihleri arasında,

Botschaft Der Republik Türkei,

Wirtschaftsabteilung,

Tiergartenstr. 19-21, 10785 Berlin

adresine posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

Başvuru öncesi veya esnasında ön görüşme yapmak veya bilgi almak isteyen adayların hmberlin@hazine.gov.tr adresine e-posta göndermek veya 030 - 27585115 numaralı telefonu aramak suretiyle randevu almaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş - CV (Türkçe ve Almanca)

3. Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile işlem görmüş sayfalarının fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının (Diğer ülke vatandaşları için geçerli kimlik kartı) arkalı önlü fotokopisi,

5. Diploma/Mezuniyet belgesi örneği ve Türkçe tercümesi

6. 1 adet Fotoğraf

7. Varsa referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek 2 kişinin irtibat bilgileri

8. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge fotokopisi

C- ARANACAK ŞARTLAR

1. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (ABITUR, FACHABITUR v.b.), Lisans veya yüksek lisans tercih edilebilir.

2. Çok iyi derecede Almanca (tercihen ikinci yabancı dil olarak İngilizce bilmek) ve Türkçe bilmek; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar için Almanca dilini bildiğini belgelemek. (Lise ve/veya üniversite öğrenimini Almanca dilinde tamamlayanlar için dil belgesi aranmayacaktır.)

3. Bilgisayar ve özellikle ofis programları kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

5. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

6. Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yapmış sayılmak.

7. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

8. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,

9. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaydan istenecektir)

D- SINAV:

Sözlü sınavda adaylara, Almanca, Türkçe bilgisinin yanı sıra genel kültür, F.Almanya kamu kurumları ve genel ekonomi ile ilgili konularda sorular yöneltilecektir.

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sınav; “Botschaft der Republik Türkei, Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresinde gerçekleştirilecek olup, sınav tarihi adaylara bilahare bildirilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 5.3.2019 Karnaval
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (1. Günü)
10.6.2019 10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Dini Tatil
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arefesi
25.12.2019 25.12.2019 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı