Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru

Nürnberg Başkonsolosluğu 27.11.2015

1) 13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8113
sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.


- Bahse konu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan
kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici
ithalat izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartılmıştır.


* Söz konusu izinden faydalanılması için gerekli olan ve aşağıda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır:


- Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı araç getirme hakkı
sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır.


- 24 aylık süreden faydalanabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük
Bölgesi’ne girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş)
gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.


- Geçici ithalat kapsamında ülkeye getirilen taşıt, taşıt sahibi ve taşıt
sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya
aile bireyleri dışındaki kişilerce kullanılamaz. Söz konusu araçların
Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanımının tespiti halinde araç sahibi
ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt
yurtdışı edilir.


2) Öte yandan, 14/01/2015 tarihli ve 29532
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthalat Edilen Kara
Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrası Bakanlar
Kurulu Kararına uygun olarak değiştirilmiş, uygulamada yaşanabilecek
tereddütleri önlemek için Tebliğe geçici madde eklenmiştir. Bu ek
maddeye göre;

- İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyen araçların süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.


- Sürelerin tamamı kullanılmadan yurt dışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanmaktadır.

- Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurt dışına çıkışının gerçekleştirilmiş
olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve
taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle
fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/…/gecici-ithalat
internet sayfası veya 0090 312 444 84 82 numaralı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Çağrı Merkezi'nden daha ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

İlgili Dosyalar

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Verilen Geçici İthalat İzin Süreleri Hakkında Duyuru.docx

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 5.3.2019 Karnaval
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (1. Günü)
10.6.2019 10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Dini Tatil
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arefesi
25.12.2019 25.12.2019 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı