Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarıyla Türk Gümrüklerinden Giriş Yapacak Vatandaşlarımıza Duyuru

Nürnberg Başkonsolosluğu 14.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına
ilişkin işlemlerin düzenlendiği gümrük genel tebliği 22 Nisan 2011
tarihinde yürürlüğe girmiştir.


- Geçici ithalat rejimi
kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin
dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye gümrük
bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.


-Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün, yurt dışında emekli
olan kişilerce getirilmesi halinde ise en fazla bir yıl süre
verilmektedir

- Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye
getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük
denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına
kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun
bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin
taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave
edilmiştir.

- Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları
için halihazırda altı ay olarak verilen sürelerin iki yıla çıkarılmasına
imkan tanıyacak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 5.3.2019 Karnaval
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (1. Günü)
10.6.2019 10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Dini Tatil
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arefesi
25.12.2019 25.12.2019 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı