Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Nürnberg Başkonsolosluğu 16.09.2013

Başkonsolosluğumuzda görevlendirilmek üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış bulunmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı

okullardan mezun olmak (ABITUR, FACHABİTUR v.b.), Almanya’da gymnasium ve/veya üniversite mezunu olmak tercih

sebebidir,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş

olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık

kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Türkçe ve Almanca dillerine çok iyi derecede hakim olmak,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

II. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi, (Dilekçede adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti ve Eğitim Ataşeliğimizden alınacak “Denklik

Belgesi”,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

7. İki adet son altı ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış bonservis belgeleri.

III. BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruların en geç 1 Ekim 2013, Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen veya

posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu

değildir.)

IV. SINAVLAR:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

A) Yazılı eleme sınavı:

16 Ekim 2013, Çarşamba günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda (Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg) yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat),

Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat),

Matematik (1 saat),

Kompozisyon (1 saat)

B) Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar için 21 Ekim 2013, Pazartesi günü saat 14.00’te Başkonsolosluğumuzda sözlü ve

bilgisayar uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları: Genel kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim (İnkılap) Tarihi,

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar’da daktilo sınavı.

V. BİLGİ :

Sınavla ilgili olarak Başkonsolosluğumuzun 0911–946 76 24 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

BAŞVURU VE SINAV ADRESİ:

T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu

Regensburgerstr. 69

90478 Nürnberg

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 5.3.2019 Karnaval
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (1. Günü)
10.6.2019 10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Dini Tatil
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arefesi
25.12.2019 25.12.2019 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı