Yurtdışı Seçmen Kütüğü

Nürnberg Başkonsolosluğu 10.03.2011
Karar No : 158
Karar Tarihi : 07/03/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar
günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 günü, 73. Birlesiminde karar
verilmistir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.
Yüksek Seçim Kurulunun;
8/1/2011 tarihli, 2011/13 sayılı kararı ile; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge ile Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/II sayılı Genelge için komisyon
olusturulmasına,
karar verilmistir.
Komisyon, konular hakkında çalısmasını tamamlamıs olmakla, komisyonca hazırlanan karar taslagı
incelenerek;
GEREG GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:
XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi
askı listeleri; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli
islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri ile,
Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt
sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların Yurt
Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürüldükten sonra internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilen
listedir.
Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme ve
muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni durum
esas alınarak yapılması gerekmektedir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerlesim yerlerini degistiren
seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini saglamak amacıyla askı süresinin uygun bir
süreye tabi tutulması gerekir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncellestirme
amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus
ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen
niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten
sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduguna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve
31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme
ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni
durum esas alınarak yapılması gerektigine,
4- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de internet
ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine ve nternet ortamında ilan edilen Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün 31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de ilanın sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin
tutanak altına alınmasına,
5- Ekli 140/I sayılı Genelge ile 140/II sayılı Genelgenin bu karar metnine dahil olduguna,
6- Karar örnegi ve eki 140/I sayılı Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu baskanlıklarına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, Adalet Bakanlıgına, çisleri Bakanlıgına ve
Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
7- Karar örnegi ve eki 140/II sayılı Genelgenin Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, çisleri Bakanlıgına, Dısisleri Bakanlıgı
aracılıgı ile dıs temsilciliklere ve Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
8- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna duyuru için
gönderilmesine,
9- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
7/3/2011 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 08:00 - 12:00

08:30 - 12:00
24.12.2018 24.12.2018 Noel Arifesi
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 5.3.2019 Karnaval
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (1. Günü)
10.6.2019 10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 1.11.2019 Dini Tatil
24.12.2019 24.12.2019 Noel Arefesi
25.12.2019 25.12.2019 1. Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 2. Noel Günü
31.12.2019 31.12.2019 Yılbaşı